Els objectius de l’associació són donar a conèixer la cultura de la cervesa belga així com fomentar-ne el seu coneixement i consum.

Per a aconseguir-ho, l’associació promourà esdeveniments com fires, tallers, tasts, visites, entrevistes, etc., al voltant del món de la cervesa belga.